FRÈRE DÉSIRÉ LÊ VĂN NGHIÊM ĐÃ VỀ VỚI NƯỚC TRỜI!

Cập nhật 07-01-2018, 1:50 am  |   Chuyên mục   Thông tin chia sẻ
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 

TIỂU SỬ SƯ HUYNH DESIRE LÊ VĂN NGHIÊM.

“Tôi thờ lạy trong mọi sự Thánh Ý Chúa trên tôi”
(Thánh Gioan La San)
TIỂU SỬ SƯ HUYNH JOSEPH LÊ VĂN NGHIÊM - DÉSIRÉ ĐỊNH

Sư huynh Joseph Lê Văn Nghiêm - Désiré Định sinh ngày 09/10/1929 sinh tại Ngọc Hội, Khánh Hòa, gia nhập ứng sinh Dòng La San tại Nha Trang vào ngày 14/07/1941, gia nhập Tập Viện tại Đồi La San và nhận Áo Dòng ngày 28/09/1947. Sư huynh Desire Nghiêm tuyên khấn lần đầu vào ngày 03/09/1949 tại Nha Trang và khấn trọn đời ngày 13/07/1954 tại Taberd, Sài Gòn.
PHỤC VỤ TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN
1949 - 1952 Học viện Taberd 
1952 – 1956 La San Taberd
1956 – 1957 Học viện Nha Trang
1957 – 1958 La San Taberd
1958 – 1960 La San Taberd
1960 – 1961 Học viện Đà Lạt
1961 – 1962 Trường Bình Linh
1962 – 1963 Second Noviciat : Roma
1963 – 1965 Tại Pháp
1965 – 1966 Trường Adran
1966 – 1971 La San Taberd
1971 – 1973 La San Phú Thọ
1973 – 1975 Centre Montagnard Chư Prong
1975 – 1981 Trường Bá Ninh
1981 – 1986 Résidence de La Salle : Nlle Caledonie 
1986 – 1992 Communità Centrale: Via Aurelia - Roma
1992 -1996 Résidence de La Salle : Nlle Caledonie 
1996 – 1997 Maison de La Salle - Paris
1998 – 2001 Nhà Hưu Dưỡng Mai Thôn
2001 – 2002 La San Vĩnh Thọ
2003 – 2004 La San Bình Cang
2004 – 2005 La San Bá Ninh
2005 – 2008 La San Bình Cang
2008 – 2018 La San Thánh Tâm
QUẢN TRỊ TỈNH DÒNG
Phụ tá Giám Tỉnh từ ngày 26/04/1969 đến ngày 01/01/1972
Phụ tá Phụ Tỉnh từ ngày 31/03/1986 đến ngày 01/09/1995

Sư Huynh Désiré Lê Văn Nghiêm an nghỉ trong Chúa lúc 1:30 sáng ngày 4/1/2018, hưởng thọ 89 tuổi, 71 năm sống trong ơn gọi La San để phục vụ để phục vụ cho Sứ mạng giáo dục nhân bản và đức tin cho giới trẻ và đặc biệt trẻ nghèo trong Tỉnh Dòng La San Việt Nam và trên thế giới. Về với Chúa hôm nay, Sư huynh đã hoàn tất hành trình của một người tu sĩ La San, giữ trọn lời khấn bền đỗ trong Dòng đến hơi thở cuối cùng. 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, người Mẹ hiền mà cả cuộc đời Sư huynh hằng ngày dâng lời khẩn nguyện qua tràng chuổi mân côi cách trung thành, nhờ ơn phù trợ của thánh cả Giuse Đấng quan thầy của Dòng La San, một vị thánh mà Sư huynh Désiré yêu mến cách đặc biệt và nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan La San, các thánh và chân phước Sư huynh, xin Chúa yêu thương ban phúc nước trời cho tôi tớ trung thành là Sư huynh Desiré Lê Văn Nghiêm, để Sư huynh được đoàn tụ cùng gia đình La San Thiên Quốc.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN