Một số hình ảnh trong ngày lễ kỷ niệm

Cập nhật 10-07-2014, 12:05 pm  |   Chuyên mục   Sự kiện
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 Đây là một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập CHS Lasan Đức Minh.

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 2
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 2

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 3
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 3

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 4
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 4

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 5
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 5

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 6
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 6

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 7
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 7

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 8
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 8

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 9
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 9

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 10
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 10

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 11
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 11

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 12
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 12

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 13
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 13

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 14
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 14

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 15
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 15

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 16
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 16

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 17
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 17

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 18
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 18

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 19
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập 19

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN