La San Đức Minh Hành Khúc

Cập nhật 27-06-2014, 5:36 pm  |   Chuyên mục   Sự kiện
Chia sẻ link lên Facebook   Chia sẻ link lên Twitter   Chia sẻ link lên Google+   Chia sẻ LinkedIn

 Ngày 23/10/2011,La San Đức Minh Hành Khúc đã được hoà âm phối khí thành bài hát truyền thống của La San Đức Minh.

Hành khúc La San Đức Minh

Bản gốc Hành khúc La San Đức Minh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

 Mã kiểm tra

TIN LIÊN QUAN